ARTYKUŁY - ISOTAK PRO+

Zobacz firmowe strony www: procam.pl | Gdzie kupić nasze produkty?
Przejdź do treści

Artykuły

Zwalczanie chwastów stanowi jeden z kroków prowadzących nas do wysokich i jakościowych plonów. Stosowanie adiuwantów, takich jak Isotak MAX oraz Hurricane Pro +, gwarantuje skuteczność i jakość rozpylania. Adiuwanty stosowane są w celu usunięcia czynników ograniczających powodzenie zabiegów chemicznych.
Łączne stosowanie agrochemikaliów składających się często z wielu komponentów różnych nawozów dolistnych, pestycydów w dawkach dzielonych przy znacząco ograniczonym stężeniu przynosi wymierne korzyści.
Jak wiemy podczas wykonywania zabiegów ochrony roślin towarzyszą nam często niekorzystne warunki atmosferyczne ograniczające wykonanie prac polowych. Łącząc kilka zabiegów zbieżnych czasowo w jeden możemy się przeciwstawić tym niedogodnościom natury, bo jak wiemy samodzielne zastosowanie chociażby mikroelementów równa się lub przewyższa często koszt wjazdu w pole.
Firma SDP, to obecnie francuski lider w produkcji kondycjonerów wody i adiutantów. Przez 25 lat działalności za priorytetowe dla firmy stawiane jest zagadnienie optymalizacji technik wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin. Obecnie SDP zatrudnia 70 pracowników, osiągając ponad 18,8 mln euro obrotu. Sprzedaż prowadzona jest w 26 krajach, co daje SDP wyjątkową wiedzę o każdym z rynków, zwłaszcza polskim, który obecnie staje się głównym kierunkiem eksportowym.
Firma SDP, to obecnie francuski lider w produkcji kondycjonerów wody i adiutantów. Przez 25 lat działalności za priorytetowe dla firmy stawiane jest zagadnienie optymalizacji technik wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin. Obecnie SDP zatrudnia 70 pracowników, osiągając ponad 18,8 mln euro obrotu. Sprzedaż prowadzona jest w 26 krajach, co daje SDP wyjątkową wiedzę o każdym z rynków, zwłaszcza polskim, który obecnie staje się głównym kierunkiem eksportowym.
Definicja FITOTOKSYCZNOŚCI (wg. Wikipedii) „Fitotoksyczność - toksyczność substancji względem roślin. Niekorzystny wpływ (toksyczny) substancji często obserwuje się przy nieprawidłowym stosowaniu pestycydów, ich nadużywaniu lub zbiegiem w czasie ich  stosowania niekorzystnych warunków pogodowych”.
Do prawidłowego  doboru wody do różnych środków ochrony roślin potrzebna jest podstawowa wiedza z zakresu chemii. Chciałbym przedstawić parę chemicznych zależności determinujących jakość wody, która wpływa bezpośrednio na prawidłową eksploatację i optymalne wykorzystania opryskiwaczy polowych, jak również skuteczność agrochemikaliów.
Aurélien Prevost - Kierownik Sprzedaży (SDP Polska)
Podczas wykonywanych zabiegów odżywiania i ochrony roślin uprawnych, wielu z nas nie zastanawia się  nad parametrami fizyko-chemicznymi cieczy roboczej, mając jedynie na uwadze prawidłowy jej wydatek na hektar. Jest to jednak dosyć wąski tok myślenia i z tego też względu wiele z tak wykonanych zabiegów jest po prostu nieskutecznych.
Aurélien Prevost - Kierownik Sprzedaży (SDP Polska)
Ochrona upraw jest sprawą kluczową, gdyż gwarantuje ona bezpieczeństwo naszych zasobów żywieniowych. Stosowanie środków ochrony roślin, niegdyś stosowanych prawie bez ograniczeń, dziś stało się istotnym zagadnieniem z zakresu polityki, gospodarki, ekologii i zdrowia publicznego. Integrowana ochrona roślin jawi się jako oczywisty sposób umożliwiający ograniczenie korzystania ze środków fitosanitarnych. Metoda ta, w odróżnieniu od tzw. podejścia „systematycznego”, zakłada głębokie zaangażowanie rolników w obserwację stanu pól oraz podejmowanie przez nich decyzji o ewentualnym rozpoczęciu stosowania środków ochrony roślin.
PROCAM
PROCAM Polska to europejski lider dystrybutorów środków do produkcji rolniczej. Od 40 Lat PROCAM Group dostarcza wysokiej jakości środki ochrony roślin, nawozy i materiał siewny rolnikom, sadownikom oraz producentom warzyw. Doradcy agrotechniczni PROCAM działający w kilkudziesięciu oddziałach w całej Polsce doradzają i pomagają uzyskać najwyższe plony, optymalizując koszty produkcji.
© 2017 PROCAM Polska Sp. z o.o.
Wróć do spisu treści