TANK - MIX OSZCZĘDNOŚCI - ISOTAK PRO+

Zobacz firmowe strony www: procam.pl | Gdzie kupić nasze produkty?
Przejdź do treści
TANK - MIX OSZCZĘDNOŚCI i racjonalne wykonywanie zabiegów ochrony roślin.
Tekst:
Mirosław Koczyński

Stosując pestycydy oczekujemy skutecznego zniszczenia występujących agrofagów, przy jednoczesnej ich wysokiej selektywności dla rośliny chronionej i możliwie jak najmniejszych kosztach. I to właśnie koszty, zbieżność przeprowadzanych zabiegów i efektywność wykorzystania czasu skłaniają do stosowania tak zwanych tank - mixów.

Łączne stosowanie agrochemikaliów składających się często z wielu komponentów różnych nawozów dolistnych, pestycydów w dawkach dzielonych przy znacząco ograniczonym stężeniu przynosi wymierne korzyści.
Jak wiemy podczas wykonywania zabiegów ochrony roślin towarzyszą nam często niekorzystne warunki atmosferyczne ograniczające wykonanie prac polowych. Łącząc kilka zabiegów zbieżnych czasowo w jeden możemy się przeciwstawić tym niedogodnościom natury, bo jak wiemy samodzielne zastosowanie chociażby mikroelementów równa się lub przewyższa często koszt wjazdu w pole.
Dzięki łącznemu stosowaniu agrochemikaliów zaoszczędzamy nie tylko czas, sprzęt, wodę czy paliwo, ale też łącząc kilka substancji aktywnych, uzyskujemy dobre efekty walki z agrofagami. Można by powiedzieć o efekcie synergicznym, kiedy to stosowanie jednego komponentu mieszaniny wzmaga aktywność drugiego lub kilku komponentów jednocześnie.
Występowanie synergizmu pozwala często na stosowanie substancji aktywnych w obniżonych dawkach, co zmniejsza koszty zabiegów i ewentualne niekorzystne oddziaływanie pestycydów na środowisko. Zjawiskiem przeciwstawnym jest antagonizm zachodzący między komponentami mieszanin, który może być wywołany też innymi związkami chemicznymi występującymi w cieczy opryskowej (solami mineralnymi występującymi w wodzie używanej do sporządzania cieczy roboczej).

Woda jest nośnikiem i rozpuszczalnikiem wszystkich agrochemikaliów. Przyjmuje się, że woda wizualnie czysta (brak w niej stałych zanieczyszczeń organicznych i mineralnych) nadaje się do sporządzenia cieczy opryskowej i nie stwarza zagrożeń technicznych. Do bardzo ważnych cech jakościowych wody, decydujących o jej przydatności w stosowaniu z wieloma środkami ochrony roślin, można zaliczyć właściwości chemiczne (twardość wody i pH). Na jej twardość składa się zawartość związków wapnia i magnezu, które podczas gotowania wytrącają się w postaci kamienia kotłowego. Przyjmuje się, że sumaryczna zawartość jonów wapnia, magnezu i sodu poniżej 200 mg/l, a żelaza poniżej 1 mg/l nie powinna utrudniać zabiegu opryskiwania.
Natomiast jeśli mamy do dyspozycji twardą wodę z dużą ilością soli mineralnych, powinniśmy stosować uzdatniacze wody i adiuwanty (obniżające napięcie powierzchniowe wody, regulujące pH i stabilizujące właściwości cieczy). Jednym z nich jest ISOTAK PRO+ który łączy w sobie te dwie cechy i bardzo dobrze sprawdza się w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (susza, niska temperatura, deszcz). Dodatek adiutantów do cieczy roboczej wzmaga działanie pestycydów dzięki czemu możemy obniżyć ilość stosowanej cieczy na jednostkę powierzchni (100-150 l/ha), bardziej wykorzystać sprzęt i obniżyć koszty eksploatacji, nie tracąc przy tym efektywności zabiegu.

Jednak największe znaczenie adiuwantów polega na silnym obniżeniu napięcia powierzchniowego doprowadzając do zmniejszenia elastyczności kropli i ułatwienia przylegania na powierzchni rośliny jak największej ilości substancji aktywnej. Szczególne znaczenie ma to przy zwalczaniu chwastów trudno zwilżalnych (pokrytych grubym nalotem woskowym) i przy stosowaniu dużej ilości cieczy roboczej. Pamiętać należy, że stosowanie adiutantów pozwala nam na większą mieszalność różnych komponentów pod warunkiem, że nie ma przeciwwskazań w instrukcji stosowania danych preparatów.
Obecnie wielu producentów agrochemikaliów dopuszcza do łącznego stosowania kilku substancji aktywnych jeśli zbiega się ich termin wykonania (np. regulatory wzrostu, fungicydy, insektycydy i dolistne nawozy mineralne). Okazuje się często, że już w czasie przygotowywania cieczy opryskowej z wykorzystaniem wielu komponentów zachodzi niekompatybilność fizyczna lub chemiczna poszczególnych składników mieszaniny, która objawia się utratą stabilności cieczy opryskowej (rozwarstwieniem, wytrąceniem kłaczków, rozwarstwieniem i krystalizacją komponentów) powodując zapychanie filtrów i uniemożliwiając wykonanie zabiegu.*Przed przystąpieniem do tworzenia wieloskładnikowych mieszanin zbiornikowych zawsze należy wykonać próbę w wiadrze lub innym pojemniku.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.

PROCAM
PROCAM Polska to europejski lider dystrybutorów środków do produkcji rolniczej. Od 40 Lat PROCAM Group dostarcza wysokiej jakości środki ochrony roślin, nawozy i materiał siewny rolnikom, sadownikom oraz producentom warzyw. Doradcy agrotechniczni PROCAM działający w kilkudziesięciu oddziałach w całej Polsce doradzają i pomagają uzyskać najwyższe plony, optymalizując koszty produkcji.
© 2017 PROCAM Polska Sp. z o.o.
Wróć do spisu treści