STOSOWANIE - ISOTAK PRO+

Zobacz firmowe strony www: procam.pl | Gdzie kupić nasze produkty?
Przejdź do treści

Stosowanie

ISOTAK MAX jest to kondycjoner wody oraz adiuwant w jednym.
Przeznaczony jest to stosowania łącznie z SYSTEMICZNYMI środkami ochrony roślin.

ISOTAK MAX zapewnia zwilżenie liści i obniża napięcie powierzchniowe kropli, przez co zapewnia lepsze rozprzestrzenianie się cieczy roboczej na roślinie. Gwarantuje to skuteczne wykonanie zabiegów z mniejszą ilością wody/ha do 120-150L/ha. Dodatkowo ISOTAK MAX, nie tylko poprawia parametry fizyczno-chemiczne w zbiorniku, ale również zapewnia doskonalą jakość oprysku i zwiększa dostępność substancji czynnych dla roślin

Ze względu na swoje właściwości ISOTAK MAX polecany jest do stosowania w pierwszych zabiegach herbicydowych (we wszystkich uprawach), łącznie z fungicydami, insektycydami systemicznymi, jak również z regulatorami wzrostu.

Dawkowanie to przeważnie 0,1%. Jednak w sytuacji ciężkich mieszanin zbiornikowych polecamy 250ml/ha (dotyczy szczególnie łącznego stosowania fungicydów, regulatorów wzrostu, insektycydów razem z nawozami dolistymi).
Przy takim dawkowaniu 1l ISOTAK MAX wystarcza na wykonanie zabiegu na 4-5ha.

Na skuteczność zabiegów ochrony roślin może w dużym stopniu wpływać jakość wody. Jakość wody zależy od wielu czynników, przede wszystkim od składu chemicznego, związanego z zawartością jonów wapnia i magnezu, a także żelaza. Jony te decydują o twardości wody. Jakość wody zależy również od jej odczynu pH, czyli większej lub mniejszej zawartości jonów –H, oraz –OH (idealne pH jest pomiędzy 5,0 do 6,0 w przypadku większości zabiegów).

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, o których mowa na etykiecie.

Stabilizacja roztworu i poprawa mieszalności agrochemikaliów
Obniżenie pH roztworu
Neutralizacja negatywnychwłaściwości twardej wody
Obniżenie napięcia powierzchniowego na liściach
Zwilżenie i głębsza penetracja substancji aktywnych w łanie
Zwiększenie efektywności wnikania substancji aktywnych

PROCAM
PROCAM Polska to europejski lider dystrybutorów środków do produkcji rolniczej. Od 40 Lat PROCAM Group dostarcza wysokiej jakości środki ochrony roślin, nawozy i materiał siewny rolnikom, sadownikom oraz producentom warzyw. Doradcy agrotechniczni PROCAM działający w kilkudziesięciu oddziałach w całej Polsce doradzają i pomagają uzyskać najwyższe plony, optymalizując koszty produkcji.
© 2017 PROCAM Polska Sp. z o.o.
Wróć do spisu treści