SDP, INNOWACJA W OCHRONIE I NAWOŻENIU ROŚLIN - ISOTAK PRO+

Zobacz firmowe strony www: procam.pl | Gdzie kupić nasze produkty?
Przejdź do treści
SDP, INNOWACJA W OCHRONIE I NAWOŻENIU ROŚLIN
Poprawienie efektywności środków ochrony roślin poprzez stosowanie adiuwantów.


Firma SDP, to obecnie francuski lider w produkcji kondycjonerów wody i adiutantów. Przez 25 lat działalności za priorytetowe dla firmy stawiane jest zagadnienie optymalizacji technik wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin. Obecnie SDP zatrudnia 70 pracowników, osiągając ponad 18,8 mln euro obrotu. Sprzedaż prowadzona jest w 26 krajach, co daje SDP wyjątkową wiedzę o każdym z rynków, zwłaszcza polskim, który obecnie staje się głównym kierunkiem eksportowym.
Firma SDP obecna jest w Polsce od 2010 roku. Od początku swojej działalności głosiła tą samą filozofię, aby przekonać klientów o efektywności proponowanych produktów: „Zmniejszenie kosztów wykonania zabiegu poprzez użycie adiuwantów, przy jednoczesnym wzroście efektywności zastosowanych środków ochrony”.
Proste, ale wciąż stosowane tylko przez gospodarstwa z wysoką świadomością procesów zachodzących podczas wykonywania zabiegu ochrony roślin.
W praktyce stosowanie filozofii SDP oznacza łączenie adiuwantów / kondycjonerów wody z środkami ochrony roślin, oraz odpowiedź na trzy kluczowe pytania:
- Jak i dlaczego należy zmniejszyć ilości cieczy użytkowej wypryskiwanej na 1ha uprawy,
- jak zoptymalizować dawki środków ochrony roślin bez utraty skuteczności lub bez zjawiska wytworzenia odporności w populacji szkodników, grzybów lub chwastów (wymóg wprowadzonej ostatnio obowiązkowej integrowanej ochrony),
- Zasadniczo, w jaki sposób zapewnić maksymalną skuteczność ochrony roślin przy stosowaniu fungicydów, herbicydów oraz insektycydów?

Na początku nowego sezonu 2016, ponownie naszym cele jest optymalizacja efektów wykonania zabiegów chemicznych oraz redukcja kosztów ochrony 1ha uprawy. Szczególnie ważne staje się to dla kukurydzy, która mocno ucierpiała w 2015r, dodatkowo niewysoka cena przy niskiej wydajności spowodowała, że wiele gospodarstw poważnie zastanawia się nad kontynuacją tej uprawy.
Aby osiągnąć maksymalną skuteczność wykonanego zabiegu ochrony, należy niejednokrotnie pokonać wiele przeszkód, takich jak zła jakość wody, niedostateczne pokrycie roślin cieczą roboczą, niesprzyjające warunki pogodowe, trudne do zwalczenia patogeny itd.
W związku z tym ważne jest, aby zrozumieć, dlaczego należy stosować adiuwanty oraz kondycjonery wody w połączeniu z środkami ochrony roślin. Dodatkowo postaramy się przedstawić odpowiednie pozycjonowanie adiuwantów zależnie od tego, jaki efekt chcemy uzyskać w danym zabiegu.

Oto trzy propozycje SDP w ofercie firmy PROCAM:

ISOTAK PRO+
ISOTAK PRO+ jest to kondycjoner wody oraz adiuwant w jednym. Przeznaczony jest do stosowania łącznie z SYSTEMICZNYMI środkami ochrony roślin.
Dawkowanie to przeważnie 0,1%. Jednak w sytuacji cię?kich mieszanin zbiornikowych polecamy 250ml/ha (dotyczy to szczególnie łącznego stosowania fungicydów, regulatorów wzrostu, insektycydów razem z nawozami dolistymi ). Przy takim dawkowaniu 1,0 l żkich mieszanin zbiornikowych polecamy 250ml/ha (dotyczy to szczególnie łącznego stosowania fungicydów, regulatorów wzrostu, insektycydów razem z nawozami dolistymi ). Przy takim dawkowaniu 1,0 l Isotak PRO+ wystarcza na wykonanie zabiegu na 4-5ha.
Ze względu na swoje właściwości Isotak PRO+ polecany jest do stosowania w pierwszych zabiegach herbicydowych (we wszystkich uprawach), łącznie z fungicydami, insektycydami systemicznymi, jak również z regulatorami wzrostu.
Na skuteczność zabiegów ochrony roślin może w dużym stopniu wpływać jakość wody. Tymczasem wielu rolników nie zwraca na to uwagi. Jakość wody zależy od wielu czynników, przede wszystkim od składu chemicznego, związanego z zawartością jonów wapnia i magnezu, a także żelaza. Jony te decydują o twardości wody. Jakość wody zależy również od jej odczynu pH, czyli większej lub mniejszej zawartości jonów –H, oraz –OH (idealne pH jest pomiędzy 5,0 do 6,0 w przypadku większości zabiegów).
Obecność niektórych soli w wodzie oraz wzrost pH cieczy roboczej pobudza szkodliwe reakcje wymiany chemicznej (utrudnienie mieszalności cieczy roboczej), np. poniżej mieszanina z nawozem fosforowym 10-50-8 + Cynk + boru 150g/l z Isotak PRO+.
A ponadto ogranicza wnikanie środków ochrony roślin do komórek roślinnych. Poziom pH a także związki zawarte w wodzie mają istotny wpływ na działanie wielu środków ochrony roślin, również powszechnie stosowanych herbicydów, zawierających substancje aktywne w formie soli i stosowanych nalistnie (np. desmedifam-fenmedifam, metsulfuron, flumioksazyna, 2,4-D, MCPA, glifosat, sulfonylomoczniki).
Ważne jest rozróżnienie poziomu pH wody i poziomu twardości wody, gdzie wartość pH wody nie musi być związana z twardością wody.
Niezależenie czy używamy 300 l/ha czy też 150 l/ha, woda z danego źródła będzie mieć takie samo pH. W Polsce wartość pH dla wody wacha się wg naszych obserwacji na poziomie pH 7,2 - 8,1. Wysokie pH wody to nie tylko problemy z odpowiednią mieszalnością, ale również zjawisko hydrolizy, czyli rozpadu cząsteczki środka ochrony roślin poprzez działanie dużej ilości jonów –OH oraz –H. Ryzyko hydrolizy jest największe przy łącznym stosowaniu boru 150g/l ze środkami ochrony roślin, a wszystko przez to, że nawet nieduże ilości boru podnoszą odczyn wody do pH 9.

Twardość wody:
Inaczej natomiast wygląda sprawa twardości wody, jeżeli gospodarstwo używa do oprysku 300 l wody na 1ha, to w wodzie na opryskanie 1ha mamy około 500 mg jonów wapnia, magnezu itp. I w tym przypadku, jeżeli zmniejszymy ilość wypryskiwanej wody do 150 l/ha to zmniejszymy ilość jonów o połowę. A to właśnie te jony są dopowiedzialne za łączenie się z substancjami aktywnymi powodując słabe mieszanie się preparatów chemicznych oraz ograniczenie wnikania i przenikania do rośliny. Dla herbicydów typu glifosat, idealnie jest zmniejszenie ilości wypryskiwanej wody/ha do 150L i dodatek 0,1% Isotak PRO+, w celu poprawy parametrów wody, ale również poprawy nanoszenia na opryskiwane rośliny ( zmniejszenie napięcia powierzchniowego, przedłużenie czasu zwilżenia, lepsza penetracja wgłębna).
Np. Isotak PRO+ 0,1%/100 l wody + 2,5-3,0 l glifosat-u do 150 l wody/ha.
Działanie adiuwantu
Dodatkowo, ISOTAK PRO+, nie tylko poprawia parametry fizyczno-chemiczne cieczy w zbiorniku, ale również zapewnia doskonalą jakość oprysku i zwiększa dostępność substancji czynnych dla roślin. Jest to najważniejsze przy stosowaniu fungicydów i insektycydów systemicznych, oraz przy nawożeniu dolistymu szczególnie wtedy, gdy nawozimy np. mikroelementami. ISOTAK PRO+ zapewnia zwilżenie liści i obniża napięcie powierzchniowe kropli, przez co zapewnia lepsze rozprzestrzenianie się cieczy roboczej na roślinie. Gwarantuje to skuteczne wykonanie zabiegów z mniejszą ilością wody/ha do 120-150 l/ha.

Hurricane PRO+
HURRICANE PRO+ to adiuwant do stosowania z kontaktowymi lub gazowymi środkami ochrony roślin.
Dawkowanie to 0,05 %, polecamy 60-100ml/ha. 1 l Hurricane PRO+  wystarcza na opryskanie 10 ha uprawy.
Ze względu na swoje właściwości Hurricane PRO+ polecany jest do  stosowania łącznie  fungicydów z insekcydami kontaktowymi np. T2-T3 w zbożach (Zboża, Rzepak, Ziemniak).
Najlepszy sojusznik środków kontaktowych... Hurricane PRO+ to adiuwant o formule opartej na żywicy sosnowej, posiadający silne właściwości przylepne i retencyjne. Fungicydy kontaktowe działające na powierzchni liści, szczególnie narażone są na wymywanie przez deszcze lub obfite poranne rosy. Hurricane PRO+ wspomaga odpowiednie pokrycie opryskiwanej rośliny oraz reguluje formowanie się kropel cieczy roboczej za rozpylaczem, brak najmniejszej frakcji kropel powoduje zmniejszenie znoszenia cieczy roboczej przez wiatr. Hurricane PRO+ również przedłuża utrzymanie preparatów kontaktowych na liściach. Bardzo korzystne jest stosowanie Hurricane PRO+ wraz z preparatami owadobójczymi na uprawy rzepaku, gdyż słodyszek rzepakowz występuje liczne i jego naloty częste. Hurricane PRO+ przedłuża działanie insektycydów, a jego formuła, oparta na terpenach sosnowych, wzmacnia efekt uderzeniowy.
Żywica sosny zawarta w Hurricane PRO+ skutecznie przykleja substancje czynne do powierzchni roślin dodatkowo zapewnia idealne pokrycie  powierzchni liści oraz kłosów. Głównie podczas zabiegu fungicydowego T3 wydłuża działanie preparatów znacząco zmniejszając porażenie kłosów pszenicy fuzariozami.
Hurricane PRO+ to również idealny sticker (przyklejacz) zapobiegający zmywaniu fungicydów podczas ulewnych deszczy, lub nawadniania za pomocą deszczowni. Szczególnie dobrze sprawdza się w uprawie ziemniaka i jest to niezbędny dodatek do fungicydów kontaktowych typu mankozeb lub cymoxanil.

Hurricane SOIL PRO+ „Nowość 2016”
Adiuwant do stosowanie z herbicydami doglebowymi.
Zalecane dawkowanie: 0,05 do 0,1 %/100 l wody. Polecamy 100ml/ha. 1L Hurricane SOIL PRO+ wystarcza na wykonanie zabiegu na 10 ha uprawy.
Zalecany do łącznego stosowania z herbicydami doglebowymi. Zabieg T0 w kukurydzy (zboża, rzepak, kukurydza, buraki), przy stosowaniu herbicydów doglebowych.
Hurricane SOIL to adiuwant przeznaczony do optymalizacji oprysków oraz zapewnienia wydajności i skuteczności stosowania herbicydów doglebowych. Ogranicza również zwiewanie cieczy roboczej podczas opryskiwania. Podczas zmiennych warunków atmosferycznych jakość opryskiwania zostaje zachowana.
Podstawowe zalety Hurricane SOIL:
  • zmniejszenie napięcia powierzchniowego kropli,
  • zapewnia równomierny rozkład cieczy roboczej na powierzchni gleby,
  • utrzymuje wysokie stężenie nanoszonego produktu w strefie kiełkowania chwastów.
Hurricane SOIL utrzymuje wysoką koncentrację nanoszonych herbicydów w strefie kiełkowania chwastów, zapewniają im maksymalną skuteczność. Ten efekt "przylepiacza" znaczącą ogranicza występowanie fitotoksyczności na roślinie uprawnej. Hurricane SOIL to adiuwant nowej generacji przeznaczony do optymalizacji oprysków oraz zapewnienia wydajności i skuteczności stosowania herbicydów doglebowe.

Jakość oprysków jest nieodłącznie związana ze stosowaniem adiuwantów, porozmawiaj o tym ze swoim doradcą z firmy PROCAM!
PROCAM
PROCAM Polska to europejski lider dystrybutorów środków do produkcji rolniczej. Od 40 Lat PROCAM Group dostarcza wysokiej jakości środki ochrony roślin, nawozy i materiał siewny rolnikom, sadownikom oraz producentom warzyw. Doradcy agrotechniczni PROCAM działający w kilkudziesięciu oddziałach w całej Polsce doradzają i pomagają uzyskać najwyższe plony, optymalizując koszty produkcji.
© 2017 PROCAM Polska Sp. z o.o.
Wróć do spisu treści