WODA, NAJWAŻNIEJSZA CIECZ w zbiorniku opryskiwacza - ISOTAK PRO+

Zobacz firmowe strony www: procam.pl | Gdzie kupić nasze produkty?
Przejdź do treści
WODA, NAJWAŻNIEJSZA CIECZ w zbiorniku opryskiwacza
Do prawidłowego  doboru wody do różnych środków ochrony roślin potrzebna jest podstawowa wiedza z zakresu chemii. Chciałbym przedstawić parę chemicznych zależności determinujących jakość wody, która wpływa bezpośrednio na prawidłową eksploatację i optymalne wykorzystania opryskiwaczy polowych, jak również skuteczność agrochemikaliów.

Czysta woda chemicznie (H2O), która składa się z wodoru i tlenu nie występuje w przyrodzie. Około 70 % powierzchni ziemi stanowi woda, która paruje pod wpływem promieni słonecznych w wyniku czego powstaje para wodna lżejsza od powietrza i gromadzi się w górnych partiach atmosfery. Im wyżej się gromadzi tym niższe jest ciśnienie powietrza i niższa temperatura powietrza. W wyniku kondensacji pary wodnej tworzą się małe krople wody, które wchodzą w reakcję z dwutlenkiem węgla znajdującym się w powietrzu CO2 w wyniku czego powstaje kwas węglowy H2CO3 . Gdy krople wody osiągną odpowiednią masę spadają na ziemię w postaci deszczu, gradu lub śniegu.
Opad atmosferyczny czyli woda i kwas węglowy wnika pod powierzchnię na skały wapienne w wyniku czego dochodzi do reakcji tworzącej wodorowęglan wapnia Ca (HCO3) nazywany potocznie wapnem węglanowym.

H2 CO3 + CaCO3     -- > Ca (HCO3)2

Rozpad wodorowęglanu wapnia wygląda następująco = jony dodatnie Ca++ i jony ujemne HCO3 -, które są rozpuszczalne w wodzie.
Twardość węglanowa (TW) jest analizą zawartości węglanu i wodorowęglanu. Gdy woda wsiąka w glebę rozpuszcza kolejne sole: siarczany, azotany, fosforany i chlorki. Zawartości tych związków określa stopień twardości nie węglanowej (TNW). Sumę tych dwóch twardości określa się jako twardość ogólną.
Twardość węglanowa ma większy wpływ na twardość ogólną wody, jednakże im większy stopień wartości twardości ogólnej tym więcej różnych jonów soli znajduje się w wodzie. W przypadku stosowania w mieszaninach zbiornikowych nawozów takich jak np. siarczan amonu, siarczan manganu, siarczan magnezu, rozpuszczone jony dodatnie wapnia Ca ++ wchodzą w reakcję z ujemnymi jonami soli zawartych między innymi w wyżej wymienionych nawozach.

Siarka reaguje z wolnym wapniem w wyniku czego powstaje CaSO4 czyli gips w postaci ziarna piasku, który zmieszany z innymi zanieczyszczeniami przybiera konsystencję papki, która przyczynia się do zakłócenia przebiegu cieczy w opryskiwaczu od rozwadniacza poprzez zbiornik aż po dysze. Dodatkowo wszystkie filtry w układzie cieczowym narażone są na przypchnięcie. Podczas dużego natężenia konieczności wykonywania zabiegów jest to bardzo uciążliwe zjawisko.

Im wyższa twardość wody i wyższe stężenie cieczy roboczej, a mniejsza szczelina dysz tym większe ryzyko zapchania. Dotyczy to zwłaszcza dysz dwustrumieniowych.
W tym przypadku stosowanie drobniejszych filtrów nie pomaga. Można by również zrezygnować z nawożenia dolistnego lub zainstalować dysze o większej szczelinie ale nie to jest naszym celem. Często zabieg dokarmiający łączony jest z szeregiem innych komponentów fungicydów, insektycydów, mikro i makro elementów, dlatego musimy zadbać o jak najwyższą jakość i precyzję aplikacji w określonych warunkach polowych.
Idealnym rozwiązaniem byłoby pozyskiwanie deszczówki, ponieważ jest ona bardzo miękka. Natomiast w większości gospodarstw jest to ekonomicznie nie uzasadnione ponieważ koszt gromadzenia, filtracji i przechowywania nie zrekompensuje korzyści. Kolejnym rozwiązaniem jest tzw. wymieniacz jonów metoda stosowana przy uzdatnianiu wody pitnej. Metoda ta polega na przepuszczaniu wody przez pojemnik w którym znajdują się malutkie kuleczki żywicy. Żywica ma zdolność zamiany jonów wapnia Ca++ na jony sodu, dodatkowo wymieniony zostaje magnez Mg++ który wpływa niekorzystnie na działanie niektórych substancji czynnych. Niestety wadą tego rozwiązania jest to, że żywica ma określoną zdolność wchłaniania i po pewnym czasie wysyca się i należy cały układ zregenerować za pomocą soli kuchennej NaCl której roztwór przepuszcza się przez kuleczki żywicy w celu wymienienia nagromadzonych jonów. Niestety ta metoda jest również bardzo kosztowna.
Również metoda odwróconej osmozy nie jest tanim rozwiązaniem, ponieważ polega na przepychaniu wody pod bardzo dużym ciśnieniem przez membranę, która zatrzymuje niepożądane jony. W rolnictwie odwrócona osmoza jest niekorzystna z dwóch powodów. Po pierwsze duże stężenie wapnia powoduje że membrany szybko się zapychają. Ponadto woda całkowicie odsolona (zdemineralizowana) ma bardzo nie stabilne pH wynikiem czego po dodaniu środków ochrony roślin woda bardzo szybko może przejść w odczyn kwaśny lub zasadowy.

Odpowiednia jakość wody jest zasadniczym czynnikiem determinującym pełne wykorzystanie potencjału skuteczności substancji czynnych. Zwłaszcza w sytuacji gdy w jednym zabiegu mieszaninę zbiornikową komponujemy z wielu preparatów z różnych grup chemicznych o różnej gęstości lub stanu skupienia (płyn, proszek) lub też stopnia chelatyzacji (nawozy dolistne). Prawidłowo przygotowana woda pozwala na optymalne wymieszanie i stabilność mieszaniny zbiornikowej. Ma to bezpośrednie przełożenie na zdolność przyswajania i wykorzystania poszczególnych substancji przez rośliny.

Najprostszym, skutecznym i najtańszym sposobem przygotowania wody jest użycie podczas przygotowania cieczy roboczej kondycjonerów wody. Na rynku istnieje wiele produktów do kondycjonowania wody jednakże niewiele z nich ma możliwość obniżenia twardości wody jedynie nieznacznie obniżają PH wody. W tym względzie najbardziej skutecznym preparatem do kondycjonowania wody jest preparat oferowany przez firmę PROCAM ISOTAK PRO+

Między jonami wapnia zachodzą następujące reakcje:
z siarczanem amonu = > Ca++(NH4)2SO4 -> CaSO4+2NH4
z siarczanem magnezu = > Ca++ MgSO4->CaSO4 +Mg++
z siarczanem manganu = > Ca ++ MnSO4->CaSO4+Mn++
PROCAM
PROCAM Polska to europejski lider dystrybutorów środków do produkcji rolniczej. Od 40 Lat PROCAM Group dostarcza wysokiej jakości środki ochrony roślin, nawozy i materiał siewny rolnikom, sadownikom oraz producentom warzyw. Doradcy agrotechniczni PROCAM działający w kilkudziesięciu oddziałach w całej Polsce doradzają i pomagają uzyskać najwyższe plony, optymalizując koszty produkcji.
© 2017 PROCAM Polska Sp. z o.o.
Wróć do spisu treści